Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 754 — w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2017-2020 …Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2017-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 957 — w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania …oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna zdrowie
3. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 367 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej …w sprawie skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej skarga skargi…
skargi
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 37 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania …psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 457 — chwała nr 457/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 345/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018 …Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 565 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1039/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie …nr 1039/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 40 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków …Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania złożonych do niego wniosków skarga MOPR skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników