Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia […] pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2018-11-26 14:00 14:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.11.26 2018-12-17 14:00 15:20 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego […] w dniu 2018.12.17 2019-01-28 14:00 15:10 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania […] komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki […] gospodarki komunalnej. Analiza stanu infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
4. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia […] pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2014.12.04 2014-12-18 14:00 14:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego […] w dniu 2014.12.18 2015-01-26 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.01.26 2015-02-23 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu…
5. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania […] komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Gawryszczak
Interpelacja w sprawie dokonania porządków na ulicy Lipniak
…Interpelacja w sprawie dokonania porządków na ulicy Lipniak…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości
…Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości…
3.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej
…Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej…
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie niewypełniania obowiązku utrzymania porządku w mieście Lublinie przez odpowiednie służby
…Interpelacja w sprawie niewypełniania obowiązku utrzymania porządku w mieście Lublinie przez odpowiednie służby…
5.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie
…Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie…
6.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym
…Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja (kolejna) w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
…poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
…poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina…
10.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników