Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia […] pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2014.12.04 2014-12-18 14:00 14:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego […] w dniu 2014.12.18 2015-01-26 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2015.01.26 2015-02-23 14:00 15:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania […] komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników