Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 836 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin …Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z…
drogi inwestycje komunikacja miejska współpraca regionalna
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 721 — w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska transport
3. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 765 — w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) …usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce) finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska
finanse komunikacja miejska
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-11-10
Uchwała nr 877 — w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie …w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej
2.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie budowy odcinka chodnika wzdłuż remontowanej ul. Krężnickiej od ul. Zagajnikowej do przystanku komunikacji miejskiej przy OW „Marina”
…Interpelacja w sprawie budowy odcinka chodnika wzdłuż remontowanej ul. Krężnickiej od ul. Zagajnikowej do przystanku komunikacji miejskiej przy OW „Marina…
3.
Leszek Daniewski
Interpelacja w sprawie wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej w ławeczki dla pasażerów
…Interpelacja w sprawie wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej w ławeczki dla pasażerów…
4.
Mieczysław Ryba
Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej…
5.
Monika Orzechowska
Interpelacja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów komunikacji miejskiej linii 12 oraz skierowanie linii 10 i 78 w ul. Parysa i montażu wiat i ławek przystankowych w dzielnicy Węglin Północny
…Interpelacja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów komunikacji miejskiej linii 12 oraz skierowanie linii 10 i 78 w ul. Parysa i montażu wiat i ławek przystankowych w dzielnicy Węglin Północny…
6.
Anna Ryfka
Interpelacja w sprawie szkoleń dla kierowców w środkach miejskiej komunikacji publicznej
…Interpelacja w sprawie szkoleń dla kierowców w środkach miejskiej komunikacji publicznej…
7.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej
…Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej
8.
Zbigniew Ławniczak
Interpelacja w sprawie rozważenia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej, w związku z utrzymującym się wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza, w okresie wysokich stężeń substancji szkodliwych w powietrzu
…Interpelacja w sprawie rozważenia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej, w związku z utrzymującym się wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza, w okresie wysokich stężeń substancji szkodliwych w powietrzu…
9.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie poprawy warunków podróży lubelską komunikacją miejską
…Interpelacja w sprawie poprawy warunków podróży lubelską komunikacją miejską
10.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników