Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 187 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-21
Uchwała nr 372 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 30 położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 57/ul.Towarowa 14 …wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 30 położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 57/ul.Towarowa 14 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 479 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą w Lublinie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 2 …Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą w Lublinie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 2 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 730 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej --- na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem -- położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej --- …lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem -- położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej --- nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 787 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 …787/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin […] położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 581 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 513/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin …513/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 211 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie …lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 214 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 447 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Kurantowej 5 …bonifikaty udzielonej przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Kurantowej 5 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 249 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Podlaskiej 10 …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Podlaskiej 10 sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 119 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności lokalu użytkowego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 1 …sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności lokalu użytkowego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 1 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
…Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych
…Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie
…Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie…
4.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
5.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie
…Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie…
6.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
7.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie