Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 210 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 215 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 827 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 …Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej […] własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 712 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie …najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-11
Uchwała nr 392 — Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Mieczykowej …sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Mieczykowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 449 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Gminy Lublin …kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 781 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Rumiankowej 33 w Lublinie …r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Rumiankowej […] w Lublinie W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Rumiankowej 33 w Lublinie nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
7. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 420 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Królowej Bony … stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Królowej Bony nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 475 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie …lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 478 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 714 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 14,17 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 14,17 W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 14,17 nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
2.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
3.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
4.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych
…Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych…
5.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
…Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka…
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie
…Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie…
7.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie
…Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników