Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 209 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-23
Uchwała nr 358 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 309/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin …na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 89 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 215 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 850 — w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok …rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 85 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej 4 …r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej 4 nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 120 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8 / ul. Spadowej 6 oraz ul. Żołnierskiej 8 na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Żołnierskiej nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8 / ul. Spadowej 6 oraz ul. Żołnierskiej 8 na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Żołnierskiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 93 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia przed sądem powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie …powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 787 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 …787/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin […] położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 827 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 …Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej […] własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 212 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych …na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Gospodarki Komunalnej Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w…
3. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich umów użyczenia nieruchomości należących do gminy Lublin
…w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich umów użyczenia nieruchomości należących do gminy Lublin…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie sytuacji nieruchomości przy ul. Jezuickiej 1/3 oraz 5/7
…Interpelacja w sprawie sytuacji nieruchomości przy ul. Jezuickiej 1/3 oraz 5/7…
3.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
…Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka…
4.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
5.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
7.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej
…Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej…
8.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa
…Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa…
9.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24
…Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej…
10.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126
…Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników