Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 209 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 711 — w sprawie zamiany nieruchomości …Miejskiej w Lublinie z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie zamiany nieruchomości W sprawie zamiany nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 733 — w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin …Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 432 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka oraz w Gminie Mełgiew na rzecz Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie …nr 432/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości Gminy Lublin położonych w […] Gminie Wólka oraz w Gminie Mełgiew na rzecz Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 453 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin …453/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 152 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 24 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie …trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 88 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie …trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 787 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 …787/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin […] położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 89 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 796 — w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu … Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu W sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu skargi…
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Gospodarki Komunalnej Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w…
3. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e […] Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24
…Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej…
3.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa
…Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa…
4.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprwaie problemów mieszkańców nieruchomości Samsonowicza 65
…Interpelacja w sprwaie problemów mieszkańców nieruchomości Samsonowicza…
5.
Marcin Nowak
Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24
…Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
7.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej
…Interpelacja w sprawie postępowań o zwrot nieruchomości i toru rowerowego przy ulicy Janowskiej…
8.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich umów użyczenia nieruchomości należących do gminy Lublin
…w sprawie wykazu od 1 stycznia 2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich umów użyczenia nieruchomości należących do gminy Lublin…
9.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie wykazu od 1.01.2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich sprzedanych nieruchomości należących do gminy Lublin
…Interpelacja w sprawie wykazu od 1.01.2012 r. do 1 kwietnia 2018 r. wszystkich sprzedanych nieruchomości należących do gminy Lublin…
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor”
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników