Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 210 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-14
Uchwała nr 444 — Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych …Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych inwestycja inwestycje…
inwestycje
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 962 — w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości […] stanowiących własność Gminy Lublin W sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 214 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin …czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 212 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych …na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz ich użytkowników wieczystych sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 788 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 63 …Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność […] Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 63 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 63 nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 93 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia przed sądem powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie …powszechnym ugody pomiędzy Gminą Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Morwowej w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 830 — w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 4d …830/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości […] stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 4d W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 4d nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 487 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opłaty opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 88 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie …trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 54 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin …Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
…Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej…
2.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych
…Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych…
3.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie
…Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie…
4.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
…Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich…
5.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina…
6.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie
…Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie…
7.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
…Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników